I Międzynarodowy konkurs kompozytorski im. Mieczysława Karłowicza 2014

Partytury opatrzone godłem, z dopiskiem: I Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. M. Karłowicza należy nadsyłać do dnia 31.10.2014 r.


I Międzynarodowy konkurs Młodych Dyrygentów im. Mieczysława Karłowicza 2015

Konkurs jest otwarty dla wszystkich dyrygentów, którzy do dnia 31 grudnia 2015 nie ukończyli 35 roku życia.


I Międzynarodowy Konkurs Młodych Fotografów im. Mieczysława Karłowicza „Góry Moja Inspiracja” 2015

Informacje zostaną podane wkrótce.

parzenica1