Regulamin konkursu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się I Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. M. Karłowicza.
 2. Organizatorem konkursu jest: Agencja Artystyczna Kameny.
 3. Do konkursu mogą przystąpić twórcy, którzy do 31.12.2014 r. nie ukończą 35 lat.
 4. Nadesłane kompozycje nie mogą być wcześniej wydane w żadnej formie, wykonane publicznie ani nagrodzone na innym konkursie kompozytorskim.
 5. Partytury opatrzone godłem, z dopiskiem: Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. M. Karłowicza  należy nadsyłać do dnia 31.10.2014 r. na adres:
  Agencja Artystyczna Kameny
  Ul Ehrenberga 31
  31-309 Kraków
 6. Wewnątrz koperty opatrzonej godłem, zawierającej kompozycję konkursową powinna znajdować się zamknięta koperta(opatrzona godłem), zawierająca krótką informację o kompozytorze, opis utworu dotyczący wskazówek interpretacyjnych, zdjęcie w formacie elektronicznym ( CD) do publikacji na stronie internetowej w przypadku otrzymania nagrody, adres domowy , adres do korespondencji, adres mailowy i numer telefonu kontaktowego.
 7. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.11.2014 r.
 8. Nuty, partytury, płyty CD nie będą zwracane.
 9. Wręczenie nagród i prawykonanie zwycięskich kompozycji nastąpi 5 grudnia 2014 roku podczas Koncertu Galowego.
 10. Przedmiotem konkursu są dzieła inspirowane utworami z listy kompozycji konkursowych (forma muzyczna i  obsada dowolna. Czas trwania utworu do 30 minut. Wymagana symulacja komputerowa na płycie CD-Audio (lub nagranie live, studyjne, amatorskie) Twórca może przedstawić jedną propozycję. Partytury należy opatrzyć godłem i dopiskiem Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Mieczysława Karłowicza oraz Tytuł i Autora utworu, którym inspirował się kompozytor.
 11. Przewidziano 3 nagrody. Jury może przyznać wg uznania i poziomu konkursowego nagrodę pierwszą, drugą i trzecią, ale również ma prawo wyłonić jedynie pierwszą nagrodę (1 miejsce – 10 000 złotych, 2 miejsce – 7 000 złotych, 3 miejsce – 5 000 złotych). Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 12. Uczestnik konkursu oświadcza, że kompozycja zgłoszona przez niego do konkursu jest jego autorstwa. Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z kompozycji  zgłoszonych do konkursu w sposób nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co do liczby zwielokrotnień na następujących polach eksploatacji: strona internetowa www.karlowiczstillalive.pl oraz  eu.
 13. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na cele konkursu, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2001, Nr 101, poz. 928 ze zm.).
 14. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących wyników Konkursu ze wskazaniem nagrodzonych uczestników.
 15. Zgłoszenie udziału w konkursie prawidłowo dostarczone Organizatorowi konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
Lista utworów konkursowych:

(organizator nie zapewnia partytur i nagrań)

 

Grzegorz Fitelberg

W głębi morza op 26

Rapsodia Polska op 25

Pieśń o Sokole op 18

 

Feliks Nowowiejski

Pożegnanie Elenai op 17

Beatrycze op 17

Król Wichrów Uwertura

 

Henryk Wieniawski

I koncert skrzypcowy fis moll

II koncert skrzypcowy dmoll

 

Antoni Stolpe

Uwertura a moll

 

Władysław Żeleński

Uwertura w Tatrach

Mieczysław Karłowicz

Anna i Stanisław Oświecimowie op 12

Epizod na maskaradzie op 14

Rapsodia Litewska op

 

Karol Szymanowski

I koncert skrzypcowy op 35

II koncert skrzypcowy op 61

Etiuda b moll

 

Emil Młynarski

I Koncert skrzypcowy d moll op 11

II koncert skrzypcowy d dur op 16

 

Henryk Melcer Szczawiński

I koncert fortepianowy e moll

II koncert fortepianowy c moll

 

 

parzenica1 parzenica1